this situationis agood one

 

Rintaro

Kinjiro ,Y

Shioda

Seiichiro,Y

SURF SCHOOL

 

Kosuke.Y

  

 

Futa.M

  

Seira

Doil & Nalu

🐾

Taichi

Hide.K

Katsuya

Toshikazu.T

Yuta.T

  

Ken & Eri

Dima

Chihiro.S

Toshi .H

Suguru.I

  

Ryo.I

Rintaro.Y