Father’s Day 🌊

 

明日から ハネムーンでロンボク島へ行く

#Daisuke Hosono

 

いい波スコアーしてきてください🌊

レポート待ってます!

朝は頭サイズで

 

夕方 ハラ〜ムネ

潮が上げて ファーストピークのみ掘れたダラダラ

06/17(日)

00 >>>>>>>>> +86
01 >>>>>>>>>> +91
02 >>>>>>>>>>> +104
03 >>>>>>>>>>>>> +121
04 >>>>>>>>>>>>>> +138
05 >>>>>>>>>>>>>>> +147
06 >>>>>>>>>>>>>>> +148
07 >>>>>>>>>>>>>> +132
08 >>>>>>>>>>> +107
09 >>>>>>>> +74
10 >>>>> +42
11 >> +15
12  +0
13 < -2
14 >> +14
15 >>>> +40
16 >>>>>>>> +71
17 >>>>>>>>>>> +102
18 >>>>>>>>>>>>> +126
19 >>>>>>>>>>>>>> +139
20 >>>>>>>>>>>>>>> +141
21 >>>>>>>>>>>>>> +131
22 >>>>>>>>>>>> +116

     

#Saitoさん

  

#Masudaくん

      

 

 

 

 

#Ryujin

                             

#Kensuke Imai

 

       

 

#Daisuke Ikeuchi

#Shojiさん

 

  

#Shintaro Takada

次の台風は 小ぶりかな